14. Ko darīt, ja bumbiņa ir remontējamā zonā (zilie mietiņi)?

Par katru situāciju remontu zonā telefoniski konsultēties ar administrāciju

Pieskaitot 1 soda punktu, drīkst nomest bumbiņu vienas nūjas attālumā no vietas kur remonta zona netraucē ieņemt stāju, bet ne tuvāk bedrītei

Sist un vienlaikus saukt FORE

Bez soda jānomet tuvākā iespējamā vietā bet ne tuvāk bedrītei


Nākamais jautājums