33. Kas jāievēro, kad jūs lūdz uzmanīt (pieturēt) karodziņu uz grīna?

Mierīgi stāvot uz vietas, nedrīkst kāpt un mest ēnu uz spēlētāja ripināšanas līnijas

Nav ierobežojumi

Izmantot tikai kreiso roku, turēt to tik augstu cik iespējams

Turot karogu komentēt partnera darbības un izteikt piezīmes


Nākamais jautājums