27. Kā pareizi izlabot bumbiņas atstātās pēdas uz grīna?

Drīkst izlabot tikai savas bumbiņas atstātas iedobes

Ar golfa dakšiņas palīdzību izlīdzina iedobi ko atstājusi bumbiņa kritiena rezultātā, bet nedrīkst labot kurpju radžu pēdas

Nedrīkst labot bumbiņu atstātas pēdas uz grīna

Drīkst izlabot tikai svešas bumbiņas atstātas iedobes


Nākamais jautājums