8. Kas tiek apzīmēts ar baltiem mietiņiem?

Remonta zona, kur ir paredzēti laukuma uzlabojumi

Ūdens šķērslis

Laukuma robeža (Out of Bounds)

Sānu ūdens šķērslis


Nākamais jautājums